mojstri naslovna slika

Članstvo v Klubu mojstrov slovenije

Med člane Kluba mojstrov Slovenije (KMS) so vabljeni mojstri in vsi, ki podpirajo prizadevanja kluba za promocijo kakovosti, tesnejše povezovanje in vseživljenjsko izobraževanje.

Članstvo v KMS je prostovoljno in temelji na osnovi mojstrske stanovske pripadnosti in na osnovi izkazovanja podpore delovanju KMS in njegovih ciljev. Člani KMS so lahko tudi druge osebe, ki izkazujejo mojstrstvo na področju, ki ne sodi v področje obrtne dejavnosti, če uresničujejo namene in cilje KMS ter delujejo v njegovo dobro.

Za pristop v članstvo KMS je potrebno izpolniti pristopno izjavo, ki jo člani pošljejo na naslov KMS.  

Kdo so danes člani kluba?

  • Mojstri, ki imajo pridobljen mojstrski naziv na enem od 52 strokovnih področij
  • Kandidati, ki so v postopku pridobitve mojstrskega naziva
  • Sodni izvedenci in cenilci
  • Strokovni izvedenci in cenilci
  • Mediatorji
  • Pridruženi člani, ki uresničujejo namen in cilje KMS ter delujejo v njegovo dobro

Članarina KMS

Članarino za tekoče leto določi Upravni odbor KMS. V skladu s pravilnikom KMS se za nove člane članarina zaračuna v sorazmernem delu glede na datum pridružitve klubu.

Kot prvi mesec za obračun članarine se šteje prvi naslednji mesec, ko prosilec postane član KMS.