O Klubu mojstrov Slovenije

Klub mojstrov Slovenije (KMS) je bil ustanovljen leta 2007.

Poslanstvo KMS je povezovanje obrtnih mojstrov ter skrb za njihovo strokovno izobraževanje in usposabljanje.

KMS deluje tudi kot združenje sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti.

Člani KMS – mojstri lahko svoje vrhunske izdelke in storitve izkazujejo z znakom mojstra, ki je zaščiten s kolektivno blagovno znamko ”Mojster” – ”Factum est fabre” (»Narejeno mojstrsko«), seveda v skladu s Pravilnikom o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Mojster«.

Tako klub mojstrov zagotavlja tudi promocijo obrti in obrtnih izdelkov.

Vodstvo Kluba mojstrov Slovenije

V mandatnem obdobju 2014-2018 so člani vodenje kluba soglasno zaupali predsedniku:

Marku Kajzerju, sicer mizarskemu mojstru in obrtniku leta 2012.

Upravni odbor kluba pa poleg njega sestavljajo še:

Špela Lah Planinšek, Karmen Maretič Debeljak, Joško Rozina, Anton Dremelj, Peter Muha in mag. Barbara Vrhovnik, ki je tudi sekretarka kluba.