Sodni izvedenci in cenilci za področje obrtne dejavnosti

Sodni izvedenci in sodni cenilci so v naziv imenovani na podlagi opravljenega izpita na Ministrstvu za pravosodje. Svoj naziv ohranjajo s stalnim strokovnim izobraževanjem, ki ga morajo ministrstvu tudi dokazovati.

Sodni izvedenci sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon, vloga sodnih cenilcev pa je, da na zahtevo sodišča podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Klub mojstrov Slovenije deluje v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije kot združenje sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti.

Naloge KMS na področju sodnih izvedencev in cenilcev so:

  • Povezovanje sodnih izvedencev in cenilcev za obrtno dejavnost v stanovsko organizacijo (Klub mojstrov Slovenije) ·
  • Stalno strokovno izpopolnjevanje že imenovanih sodnih izvedencev na področju obrtne dejavnosti
  • Reševanje strokovne problematike s katero se srečujejo sodni izvedenci in cenilci na področju obrtne dejavnosti
  • Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje pri pripravi posebnih preizkusov strokovnosti in postopkov imenovanja sodnih izvedencev in cenilcev
  • Sodelovanje s strokovnimi sekcijami OZS in z državnimi institucijami pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na področju sodnega izvedenstva in cenilstva za obrtne dejavnosti
  • Priprava strokovne podlage, pomembne za razvoj izvedenstva in cenilstva za obrt, pravila delovanja, navodila in strokovna mnenja, sodelovanje pri pripravi ali spreminjanju zakonodaje na tem področju
  • Skrb za poenotenje metod in pristopov ter izvedb in izdelave izvedeniških mnenj oziroma cenitev
  • Pomoč sodiščem, kadar sodnik potrebuje takšno pomoč, glede določitve ustreznega sodnega izvedenca oziroma cenilca v posameznem sodnem primeru
  • Uveljavljanje etičnih načel in etičnega kodeksa

Kako do naziva sodni izvedenec ali sodni cenilec?

Ministrstvo, pristojno za pravosodje dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih predlogov predsednikov posameznih sodišč. Na podlagi poziva, kandidati pošljejo vlogo na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pravosodno upravo, Župančičeva ulica 3, Ljubljana.

Več o pogojih za pridobitev naziva in o obveznostih sodnih izvedencev in cenilcev, si lahko preberete »TUKAJ«.

Poziv k predložitvi vlog za imenovanje SICT.

 

Klub mojstrov Slovenije – združenje sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti

Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka
Telefon:
031/669 262
E-naslov:  barbara.jancar@ozs.si

Ministrstvo za pravosodje
Dodatne informacije (oddaja vloge, izpolnjevanje pogojev in zaprisega):

Barbara Antič
Telefon: 01/ 369 54 57
E-naslov: barbara.antic@gov.si  

Dodatne informacije (organizacija izobraževanj in izpitov):


Vesna Brecl

Telefon:  01/ 369 57 81
E-naslov: vesna.brecl1@gov.si